Blog Koos Tiemersma: Seremonieel

logo.ensafh

Troch de fraach oan Paul Theroux, skriuwer fan ûnder oare in searje reisboeken, hoe’t er de rol fan in redakteur seach, liet ik ris yn my omgean wat ik dan antwurdzje soe. Ik ha op ’t lêst genôch boeken publiseard om it ien en oar meimakke te hawwen, lykas oare skriuwers dat ek hawwe. En dêr hear ik dat de ferskillen behoarlik grut binne. Wêr’t de ien der absolút neat fan hawwe moat wannear’t in oar überhaupt wat feroare hawwe wol, is de oar krekt hiel ûntfanklik foar kommentaar fan bûtenôf.

Lês fierder by Koos Tiemersma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *