Teleks: ‘Trochjougedicht’ is klear: 14 dichters fan RIXT wurken deroan op it Skriuwersarkje

logo.ensafh

t is deze freed de grande finale fan it trochjougedicht. Sûnt ferline wike wienen dichters fan dichterskollektyf RIXT dwaande om in gedicht te meitsjen. In wike lang sieten twatallen yn de Skriuwersarke fan Rink van der Velde by De Feanhoop om te wurkjen oan it gedicht. Dichter Cornelis van der Wal hat de earste strofe skreaun en oare dichters joegen dêr in ferfolch oan.

Lês, harkje en sjoch fierder by Omrop Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *