Blog Jaap Slager: Bûtensprongen

logo.ensafh

Wy binne wat fierder yn ´e tiid. Hollân is opgongen yn it Grut Flaamsk Blok en it sil op in oarlogjen. Benammen mei Fryslân, dat him yntiids fan it blok oan ´e foet losmakke hat.
Dat der moat kanonnefleis komme. Sa seit minister-presidint Bidet it net op it tillefyzjenijs, mar it komt der al op del.

Lês fierder by Jaap Slager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *