Kollum Ferdinand de Jong: Robin Linschoten moat skoffelje

logo.ensafh

Guon saken yn it libben hawwe je mear doel oer as de oare. Boekhâlde bygelyks. Dat is net in hobby fan my. Al dat gemiter mei bontsjes en it gûcheljen mei sifers komt der foar in zzp’er as ik der ien bin dochs altyd wer op del dat je in berch belesting betelje moatte. Om dat dan krekt út te rekkenjen lit ik graach oan in oar oer.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *