Teleks: Oertsjongsters moatte mear ‘Woordwies’ wurde mei app fan streektaalklups

logo.ensafh

Op de app Woordwies fan streektaalorganisaasjes út de Stellingwerven, Grinslân, Drinte, Oerisel en de Achterhoek koene brûkers earder al Nederlânske wurden oersette yn in streektaal, mar no kin it ek oarsom: brûkers kinne mei de app de betsjutting fan Stellingwerfske wurden riede. Sa kinne de ynwenners fan ûnder oare West- en Eaststellingwerf, it gebiet ûnder de Tsjonger, wat better yn ‘e kunde komme mei it skreaune Stellingwerfsk.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *