Thuis – Over de recente poëzie in Groot-Britannië

logo.ensafh

Wijlen Renato Poggioli begon een essay over ‘Poëtica en metriek’ met de volgende relevante stelling:

Literatuuronderzoekers hebben onvoldoende rekening gehouden met de complexe verhouding tussen poëtica en versificatie, die zich manifesteert binnen het kader van de literatuur van elk afzonderlijk land, en die zich in de loop van de respectieve tijdvakken steeds weer wijzigt.

Poggiolo’s vaststelling geeft al aan met wat voor moeilijkheden ik geconfronteerd word bij het schrijven van dit, het zij toegegeven, vanuit een bevooroordeeld standpunt geschreven overzicht van enige recente britse poëzie voor een lezerspubliek waarmee ik niet vertrouwd ben. Hoewel ik weinig op de hoogte ben van de ontwikkelingen in de recente literatuur van de rest van Europa, kan ik dankzij enige kennis van de hedendaagse franse en poolse literatuur wel vermoeden met hoeveel verbazing europese lezers de weerstand van britse dichters tegen vrije verskunst en modernistische experimenten blijven beschouwen. Op de meer dogmatisch ingestelden onder hen zal dit verzet wellicht als stompzinnig, moedwillig anachronistisch en – om het woord te gebruiken dat zo vaak tegen de britse culturen (er zijn er meer dan een), zowel door onszelf als door alle anderen, wordt gebruikt – insulair overkomen.

Lês fierder by Raster

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *