Kollum Aant Mulder: Thús

logo.ensafh

Wy binne in protte thús en wy net allinne. De koroanatiid hat dat fan gefolgen. Wy tochten earst dat we der mei in yntelliginte lockdown yn ’e maitiid wol ôf wêze soene. Dat bliek net sa te wêzen. De twadde weach dêr’t fakenfolle oer praat waard, kaam earder as ferwachte en makket dat de situaasje wer hieltyd mear op dy fan fan ’t maitiid begjint te lykjen. Wy ha no krekt noch net te krijen mei in lockdown, mar de nommen maatregels begjinne dêr wol aardich op te lykjen. Wy komme dus net folle fan de pôle ôf. No hoege we dat ek net en dat is mar goed ek, want ik rekkenje mysels ta de risikogroepen dy’t dûbeld risiko rinne.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *