Blog Koos Tiemersma: Omrop F.

logo.ensafh

Yn ’e Ljouwerter fan 13 novimber skreau Martsje de Jong yn har twa-wyklikse column: ‘Miskien kin de Omrop kultuer en literatuer in like struktureel plak jaan op radio en tv as fuotbal. En dan net fokusje op rebûlje of minne ferkeapsifers, mar prate oer de ynhâld’.

Dat ik har sizzen ûnderskriuw, sil gjinien nij dwaan. Al jierren wurdt út Skriuwend Fryslân wei besocht om ús Omrop safier te krijen (wer) serieus te sjen nei de mooglikheid om de kultuer yn Fryslân better om te setten yn lûd en byld. Tagelyk is it troch de jierren hinne op dat mêd allinnich mar minder wurden.

Lês fierder by Koos Tiemersma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *