Kollum Aant Mulder: Damp waar

logo.ensafh

Wy reitsje der al wat oan wend, by weagen wurdt ús wrâld lytser. Mei dy weagen doel ik fansels op koroana of COVID-19, dêr’t no elkenien it oer hat. Dat de wrâld lytser wurdt, jildt benammen foar âldere minsken en de saneamde dûbele risikogroepen. Dat dy wrâld ek op in oare wize lytser wurde kin, dêr moast ik oan tinke doe’t ik fan ’e wike/ferline wike yn de mist ûnderweis wie. It hjerstige waar kin soks dus ek fan gefolgen ha. Omrop Fryslân rôp de minsken op ’e dyk op om de ljochten yn dat dampe waar oan te dwaan. Yn dy earste lytser wurdende wrâld wurde digitale media hieltyd belangriker, yn de oare moatte de ljochten op.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *