Kollum Ferdinand de Jong: Frou mei mûlkapke yn de tsiiswinkel

logo.ensafh

It wurdt heech tiid foar in fleurige feel good kollum. Sis no sels, we wurde mei syn allen mar in griis, jankerich folkje. Alles dat earder wol mocht mei net mear en nimmen liket der mear echt de fleur yn te hawwen. As ik yn myn buske op wei bin nei myn wurk, sjoch ik inkeld tryste gesichten yn de auto’s dy’t ik tsjinkom.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *