Blog Daam de Vries: Gjin gebongel

logo.ensafh

Nei sa’n turbulente wike binne jo wol oan in fersetsje ta dat ik wie freedtemoarn lykas alle wiken ier en betiid al by de bakker. Mei it each op de omstannichheden hie ik ferwachte dat de moarkoppen yn ‘e oanbieding wiene mar dat foel ôf. Sterker noch: der wiene hielendal gjin moarkoppen. Doe ha ik mar in ekstra kroketbroadsje meinommen, in minske wol no ienkear meidwaan, is ’t net sa?

Lês fierder by Daam de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *