Blog Marc van Oostendorp: Hoe redden we het Fries? Meer vergaderen!

logo.ensafh

Hoe slecht het gaat met het Fries? Neem de problemen van het Nederlands en vermenigvuldig ze met zeven, en je krijgt een benadering. Neem het onderzoek: de Fryske Akademy zoekt al geruime tijd vergeefs naar een directeur, alle opleidingen aan de universiteiten kampen met problemen, er komen daardoor ook steeds minder nieuwe onderzoekers bij. Als er niets gebeurt is het over een paar decennia afgelopen.

Alle tijd dus om de noodklok te luiden. Maar dan liever niet zoals DINGTiid het gisterenmiddag deed. Dit ‘orgaan voor de Friese taal’ publiceerde een notitie onder de al niet erg inspirerende titel (ik citeer nu steeds meer de Nederlandse versie) Op zoek naar nieuwe dynamiek en de nog onheilspellender ondertitel: Adviesnotitie betreffende de kennisinfrastructuur van het Fries. De inhoud stemt al evenzeer tot wanhoop.

Het is kortom een rapport dat alleen geschreven lijkt om het provinciale bestuur gunstig te stemmen: een nieuwe commissie erbij en alle problemen zijn opgelost. Of niet, maar dan heb je toch maar wat gedaan, en achteraf kun je altijd die commissie ontslaan of, waarschijnlijker, nóg een nieuw gremium instellen. Ook zal DINGtiid wel zelf ambiëren om dat nieuwe vergaderorgaan te worden.

Lês fierder by Marc van Oostendorp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *