Teleks: Nije boek “We strûpe derûnder” fan Gjalt de Groot is in tiidsdokumint

logo.ensafh

It nijste boek fan fjildman Gjalt de Groot fan Holwert is in grut sukses. “We strûpe derûnder” beskriuwt it libben yn De Alde Feanen fan ein 19e iuw oant de midden fan de 20e iuw. Yn goed 14 dagen binne der al tûzen fan ferkocht en dat is foar in Frysk boek in boppeslach.

Lês, sjoch en harkje fierder by Omrop Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *