Kollum Aant Mulder: It fleant my oan

logo.ensafh

Begjin jannewaris lies ik in berjocht oer in auto dy’t út de bocht fleach. Dêr stie boppe: ‘Auto fleant út ’e bocht.’ Ik tocht, dat kin hielendal net. Dy auto fleant net, mar fljocht út ’e bocht. Likegoed wie ik dêr net hielendal wis fan. It Frysk Hânwurdboek jout my lykwols gelyk. It is: fleane, ik flean, do fljochst, hy fljocht. Datselde docht ek bliken út it Frysk Wurdboek. It betsjut dat de goede, mar tagelyk ûnregelmjittige foarmen, do fljochst en hy fljocht, yn dit gefal paadromje moasten foar de regelmjittige foarmen do fleanst en hy fleant. Spitich, mar dat ferskynsel komt faker foar. It bringt my by de lûdwikseljende tiidwurden.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *