Teleks: Pyt Kramer syn wurken oer Sealterfrysk online te riedplachtsjen

logo.ensafh

Pyt Kramer út Mildaam helpt de Sealterfriezen yn Dútslân mei it tagonkliker meitsjen fan harren taal. Kramer is al jierren yn de ban fan it Sealterfrysk. Hy is ek eareboarger fan Saterland dêr’t noch mar in pear hûndert minsken Sealterfrysk prate. Al Kramer syn wurken oer dizze taal stean no op de webside seeltersk.de.

Lês en sjoch fierder by Omrop Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *