Teleks: Draach immen foar foar it lidmaatskip fan de Fryske Akademy

logo.ensafh

De Fryske Akademy op Twitter:

Draach immen foar foar it lidmaatskip fan de Fryske Akademy! Fertsjinsten foar #wittenskip of #kultuer of oanhâldende niget.
Foar in mooglike beneaming op de Akademydei 2021 moatte de foardrachten op syn lêst op snein 31/1 yntsjinne wêze: https://bit.ly/2YdiSjy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *