Teleks: Priisfraag ‘Skriif ’t mooiste Bildtse pangram!’

logo.ensafh

Soa nou en dan wat tiid over? Fynstou ’t mooi om kreätyf met taal te wezen? Stort dy dan op deuze priisfraag! Stichting Bildts Aigene daagt alle Bilkerts út en skriif ’t mooiste Bildtse pangram!

Wat is ’n pangram? ’n Pangram is ’n kort sintsy der’t alle letters fan ’n taal in foorkomme. De meeste mînsen sille ‘The quick brown fox jumps over the lazy dog’ wel ’s op ’e kompjoeter teugenkommen weze. Andere mooie foorbeelden binne de Hollânse ‘Acht sexy vrouwen jagen op kleiduif in Mozambique’, de Frise: ‘Alve bazige froulju wachtsje op dyn komst’ (sonder aksintletters) en de Dútse: ‘Fix, Schwyz!” quäkt Jürgen blöd vom Paß’ (met Ringel-s en aksintletters, maar sonder frôly…).

Sjoch foar mear ynformaasje by Stichting Bildts Aigene

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *