Blog Cornelis van der Wal: De advyskommisje foar de GJ-priis 2021 + updeet

logo.ensafh

In hiel lang stik oer de advyskommisje foar de Gysbert 2021 yn de provinsjale deiblêden hjoed. En dat wylst de gearstalling fan dizze kommisje noch hielendal net bekendmakke is.

Lês fierder by Cornelis van der Wal

1 reaksje op “Blog Cornelis van der Wal: De advyskommisje foar de GJ-priis 2021 + updeet

  1. Niis hat Tresoar de advyskommisje bekendmakke. Wat ek opfalt: de nominaasjes binne ôfskaft. Dat is alwer in skealik beslút foar de Fryske literatuer. Is der ris in gelegenheid om de breedte fan de ‘top’ fan de Fryske literatuer yn ‘t sintsje te setten…. is it wer tefolle muoite. It Skriuwersboun skynt tsjin it wurkjen mei nominaasjes advisearre te hawwen. Wêrom, dat wit net ien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *