Teleks: Dei fan de Memmetaal: “Ek it Stellingwarfs sil oerlibje!”

logo.ensafh

Op him sels is it hielendal net sa slim as in taal ferdwynt. It is altyd sa dat dingen ferdwine. Oer in skoftsje binne we we sels ek net mear. Mar gean der mar fan út dat ús taal ús oerlibbet. Ek it Stellingwarfs!”, dat sei Abel Darwinkel, de nije direkteur fan de Stellingwarver Schrieversronte. Hy wie snein, op de Ynternasjonale Dei fan de Memmetaal, te gast by Buro de Vries.

Lês en harkje fierder by Omrop Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *