Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei de Ingelske skriuwster Elaine Ewart

“Islands are the focus of people’s imaginations, we think of them as an idealized paradise or places where people get trapped or stranded.”

Elaine Ewart (berne yn 1975 yn Lincoln, Ingelân) hold op tongersdei 7 septimber op de Fryske Akademy in lêzing mei de titel Voices from Heligoland: literary representations of the North Sea. Foar har ôfstudearskripsje foar de stúdzje kreatyf skriuwen, dy’t se folget oan de universiteit fan Essex, bestudearret se de relaasje tusken ekology, lânskip, taal en literatuer op it eilân Helgolân en yn it Fryske kustgebiet troch de tiid hinne. Elaine skriuwt proaza en poëzij en wûn yn 2012 de Fenland Poet Laureate.Lês fierder

Aginda 07-09-17: Voices from Heligoland: literary representations of the North Sea, Eliane Ewart

Elaine Ewart is a practicing poet of place, having held the office of Fenland Poet Laureate in 2012. In collaboration with another local poet, she set up a thriving spoken word and poetry collective, Fen Speak. Elaine continues to organize and lead live literature readings, workshops and other events in East Cambridgeshire, supported by grants from organisations including Arts Council England and the Ouse Washes Landscape Partnership.

Lês fierder by de Fryske Akademy. Dêr kinne jo jo ek oanmelde… Lês fierder

Sigrid Kingma, Geart Tigchelaar, Rachel Plummer, Stewart Sanderson

Translation Showcase

Fan 7 oant en mei 11 maart wie it StAnza, Scotland’s International Poetry Festival yn St Andrews. Op saterdei 10 maart hawwe de beide Fryske dichters Sigrid Kingma en Geart Tigchelaar mei de Skotske dichters Rachel Plummer en Stewart Sanderson sawat de hiele dei ûnder betûfte lieding fan Tsead Bruinja en Robin MacKenzie oan it oersetten west. Elk hie foar de saneamde Translation Showcase twa gedichten ynstjoerd. Der wienen al konsept-ferzjes makke dy’t dy deis finetuned wurde soenen troch inoar te befreegjen en oan te setten om krekter op de tekst te kommen.
Dy gedichten waarden op snein 11 maart presintearre oan in ynteressearre publyk.… Lês fierder

Blog Geart Tigchelaar: StAnza – St Andrews: Fourth and fifth day

On Saturday it rained all day, but we didn’t care about that, since we were tucked up in this lovely and warm Scots house. The thing was that Sigrid Kingma, another Frisian poet, and I were collaborating with two Scots poets, Rachel Plummer and Stewart Sanderson, to translate two of each other’s poems. We already made drafts back home, but now we had a chance to talk about it and ask each other questions. We dived into each other’s work, trying to get the meaning behind every sound, every sentence break and point. Then it goes further than just a close read.… Lês fierder

Elaine Ewart, Hedwig Terpstra

Foarsichtich behannelje

Elaine Ewart is yn 1975 berne yn Lincoln yn Ingelân. Se wennet no yn Ely en studearret kreatyf skriuwen oan de universiteit fan Essex. Foar har ôfstudearskripsje bestudearret se de relaasje tusken ekology, lânskip, taal en literatuer op it eilân Helgolân en yn it Fryske kustgebiet troch de tiid hinne. Op tongersdei 7 septimber 2017 joech se in lêzing mei de titel Voices from Heligoland: literary representations of the North Sea yn de Fryske Akademy yn Ljouwert. Yn de regio dêr’t se wennet organisearret se geregeld lêzings en wurksjops oer literatuer. Elaine skriuwt proaza en poëzij en wûn yn 2012 de Fenland Poet Laureate.Lês fierder

Bücherschau des Tages

Endlich erscheinen Ezra Pounds unerschöpfliche “Cantos” in deutscher Übersetzung, frohlockt die FR. Die FAZ liest gerührt den Briefwechsel zwischen Bettine von Arnim und ihrem bemerkenswert unsympathischen Sohn Siegmund. Und Ulrike Sterblichs “Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt” ist nicht das Berlin-Buch, auf das die SZ gewartet hat.

Lês fierder by PerlentaucherLês fierder