Abonnemint en losse nûmers

logo.ensafh

ensafh ferskynt 6 kear as printe tydskrift

Foar it nimmen fan in abonnemint op it printe tydskrift kinne jo maile nei:

De kosten foar in abonnemint binne:

jierabonnemint € 38,00
jierabonnemint studinten € 24,00
jierabonnemint bûtenlân € 60,00
proefabonnemint (2 nûmers) € 10,00

De priis fan losse nûmers is € 7,25 Losse nûmers binne te bestellen fia info@hispel.nl  en te keap by de Afûk-winkel yn Ljouwert (yn de Afûkwinkel of op webside websjop.afuk.frl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *