Geart Tigchelaar

Foto’s Grutte Gedichtejûn ensafh yn Dokkum

logo.ensafh

Op 04-02-2022 waard de Grutte Gedichtejûn fan ensafh hâlden, diskear yn in seal fan de Iisherberch te Dokkum.

De foto’s binne makke troch Geart Tigchelaar

 

Inne Bilker

Gerrit de Vries

Willem Tjebbe Oostenbrink

Jan H. Woudstra

Syds Wiersma

Cornelis van der Wal

Muzyk fan Onno & Henderikus

Hindirk Hannema

Hindirk Hannema

Janneke Spoelstra

Erik de Boer

Eelke Veltman… Lês fierder

Frysk Konsert Foar Blazers En Perkusje

logo.ensafh

Wy ferfolgje ús rige oer de hast fergetten komponist Berend Folkertsma (1945-2009) Diskear in fragmint fan de komposysje Frysk Konsert Foar Blazers En Perkusje út 2007.

It wurk duorret 2 oeren en 47 minuten, mar ensafh hat spitigernôch net de rjochten krigen om de folsleine komposysje hjir te publisearjen.

It stik wurdt wer útfierd troch leden fan de brassband Ave Maria út Greonterp.

Klik op it portret fan Folkertsma foar de muzyk.

Berend Folkertsma, selsportret.

Lês fierder
Willem Winters

oer myn fûgels en in pear oare bisten

logo.ensafh

fan wat fljocht dêr oant it fûgelhûs

Ik krige de diereleafde- mei syn dûbelsinnichheden – fan hûs út mei. Berne yn 1946, spilet it begjin fan dit ferhaal him ôf yn de jierren ein 50, begjin 60. Wy wennen yn it dûbele arbeidershûs op de Pôle fan Siebenga oan ‘e ein fan de Badwei nûmer 52 op It Hearrenfean. It boekje mei de titel Wat vliegt daar? [1957] wie de bibel fan myn jonge jierren. Ik haw it noch altiten en brûk it ek. De yndieling is helder en it jout genoch bysûnderheden, sa as it lûd fan de fûgels, om se fluch te determinearjen.… Lês fierder