Teleks: Eerste reacties uit Nederland op moordaanslag op schrijver Salman Rushdie, massale steun blijft nog uit

logo.ensafh

Gelukkig gaat het wat beter met Salman Rushdie, dat wil zeggen, hij is weer aanspreekbaar, zo laat zijn literair agent weten. De Engelse schrijver zal blijvend letsel overhouden aan de moordaanslag van afgelopen vrijdag. Rushdie zal waarschijnlijk een oog moeten missen. In Nederland komen de eerste reacties los, maar over het algemeen blijft het opvallend stil. Zijn de meeste Nederlandse schrijvers nog met vakantie? Ook van het Nederlandse Letterenfonds, de CPNB, en van de Koninklijke Boekverkopersbond zagen we nog geen reactie. Op de site van PEN Nederland nog geen verklaring, wel likete PEN Nederland een bericht van de moederorganisatie PEN International die de aanslag veroordeelde.… Lês fierder

Teleks: Salman Rushdie delstutsen by lêzing yn Amearika

logo.ensafh

Skriuwer Salman Rushdie is ferwûne rekke doe’t er in lêzing hold yn it Amerikaanske stedsje Chautauqua. Rushdie stie op it poadium en waard slein en mei in mes yn ‘e nekke stutsen. Rushdie leit yn it sikehûs. Hoe’t er deroan ta is, is net bekend. In oare sprekker dy’t mei Rushdie op ‘e planken stie, is ek ferwûne rekke.

Lês fierder by It NijsLês fierder

Teleks: Yntroduksjeles Skriuwersfakskoalle

logo.ensafh

Wolst graach mear en bettere ferhalen skriuwe yn it Frysk? Dan bist wolkom by de Skriuwersfakskoalle, in gearwurking fan Ljouwert UNESCO City of Literature, Tresoar en Schrijversvakschool Groningen. Op woansdeitejûn 7 septimber is der in yntroduksjeles foar de kursus Skriuwtechniken by Tresoar yn Ljouwert.

Yn kursus Skriuwtechniken komst yn ’e kunde mei de eigen skriuwstyl, learst om te eksperimintearjen, om te doaren, om it Frysk as skriuwtaal te brûken.

Op de Skriuwersfakskoalle krigest les fan skriuwers en learst fan inoar. Praatst oer de tekst, it skriuwen, en learst inoar op goeie wize kommentaar te jaan. Bist part fan de kultuer fan de skoalle.… Lês fierder

Teleks: Optreden Syds Wiersma op ynternasjonaal poëzyfestival Slovenië

logo.ensafh

Dichter Syds Wiersma út Ljouwert sil ein augustus optrede op in
ynternasjonaal poëzyfestival yn Slovenië. De oanwêzige dichters drage
fan 22 oant 27 augustus op ferskate plakken foar. It festivalhert is yn
it histoaryske stedsje Ptuj yn Noardeast-Slovenië. Ptuj hat in
wynboutradysje dy’t weromgiet oant de Romeinske tiid. It festival tanket
syn namme dêroan: ‘Days of Poetry and Wine’.

It Sloveenske poëzyfestival wurdt foar de 26ste kear holden, dizze kear
mei tweintich dichters út tsien lannen. Wiersma treedt fjouwer kear op.
Yn Selce, Murska Sobota en Ptuj (dêr twa kear: yn de tunnel ûnder it
kastiel en op it haadpoadium op de stedsmerk).… Lês fierder

Teleks: Kursus berneproaza

logo.ensafh

Woest altyd al ris in berneferhaal skriuwe? Of miskien in berneboek?
Liket it dy moai om dyn fantasije oan it wurk te setten?
Mar hoe dochst dat? Hoe fier rikt dyn ferbylding?
Hoe witst oft it geskikt is foar bern?
Hoe skriuwst spannend of grappich of libbensecht?
Wat wurket foar dy en wat perfoarst net?

Sit hjir in fraach (of mear) fan dy by? Dan fersoarget berneboekeskriuwster Hanneke de Jong (webside: www.hannekedejong.frl) in geskikte basiskursus foar dy.

In leechdrompelige kursus fan fjouwer jûnen om te ûntdekken wêr’tst goed yn bist, wat better kin en wat dyn mooglikheden binne. In kursus dêr’t wy skriuwe, mei pinne en papier!,… Lês fierder

Teleks: Leerlingen die papieren boeken lezen, scoren opvallend beter op leestest

logo.ensafh

 

Leerlingen die vooral papieren boeken lezen, scoren opvallend beter op een leestest dan leerlingen die vooral digitale boeken lezen. En ze hebben ook meer leesplezier dan leerlingen die enkel digitaal boeken lezen. Dat blijkt uit een rapport van de OESO, de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Meer en meer mensen lezen hun boeken digitaal. E-readers hebben dan ook een aantal voordelen. Ze zijn bijvoorbeeld lichter en maken teksten doorzoekbaar. Maar een rapport van de OESO, de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, toont nu aan dat er bij leerlingen een verband is tussen papieren boeken lezen en betere leesresultaten.… Lês fierder

Teleks: Oarspronklike tekst iepenloftspul ‘Golf fan Onrust’ fan Simy Sevenster stiet online

logo.ensafh

Inlaiding bij de inhoud fan Golf fan Onrust

Beste besoekers fan’t openluchtspel Golf fan Onrust en andere belangstellenden

De opdracht om ’n openluchtspel te skriven over de erbaaiersstaking in 1890 in de Westhoek kreeg ik fan WHBD (Westhoek Búttendyks) in 2017 en sou in 2018 in de Westhoek speuld worre. Dat liep âns deur ’n beslút fan WHBD.

Na de Corona-jaren gong ’t in 2022 dos an. Golf fan Onrust: De erbaaiersstaking in ’n stroaminne tiid in de Westhoek. De tiid fan Domela Nieuwenhuis, veenstakingen, meetings en socialisten. ’n Roerige tiid.

Op 1 juli sat ik bij de premjêre en murk tot myn skrik en ongeloof dat d’r hele sênes útmisten.… Lês fierder