Duo von Daniken

Ds. Ype Schaaf sjongt: Een kopje thee

logo.ensafh

Kenne jo dûmny Ype Schaaf noch? Dat sil grif jilde foar de wat âldere lêzers/harkers op dit plak.

Okkerdeis kaam in opname foar it ljocht, mei Ype Schaaf as sjonger. De datum fan it audio-fragmint ‘Een kopje thee’ is net bekend. Schaaf wurdt begelaat troch Nynke Schotanus op gitaar en leden fan it Frysk Orkest.

Klik hjir foar dit moaie lietsje.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Foto’s Grutte Gedichtejûn 2023 ensafh

logo.ensafh

Freed 27 jannewaris 2023 wie it wer safier: de Grutte Gedichtejûn fan literêr tydskrift ensafh. Diskear op in bysûndere lokaasje: it popup kafee de Gouden Leeuw yn it gebou fan Tresoar yn Ljouwert. In gouden greep kinne jo wol sizze: in  seal yn it oars wat sterile Tresoar wie omtovere ta in soarte fan replika fan it eardere kafee de Gouden Leeuw, dat yn it ferline op itselde plak op ‘e Butterhoek stien hat.

Tenei mar in permanint plak jaan, dit kafee!

Der wie in moai oantal dielnimmers, en de sfear wie treflik. Bruno Rummler, sjonger en muzikant, wist it publyk goed by de saak te belûken.… Lês fierder