Aginda 02-07-21: Oftraap fytstocht Streekdichter fan Noardeast-Fryslân

logo.ensafh

Op 2 july set Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Geart Tigchelaar, útein mei syn fytstocht troch de gemeente. Hy docht dêrby yn 14 dagen alle 52 doarpen oan. Sjoch op www.wurdbyld.com foar de folsleine rûte en deiplenning.
De moarns om 10:00 oere is de ôftraap mei ûnder oaren muzikant en âld-Streekdichter Jankobus Seunnenga by de biblioteek yn Dokkum (Brokmui 62).… Lês fierder

Aginda 25-06-2021: FreMiBu literêr kafee

logo.ensafh

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Alle kearen in ferrassing wa’t fan de kollega’s opdaagjen komme en hoe smout of besteklik oft it petear oan tafel wurdt, mar dat wurdt it wol!

De FreMiBu is op elke lêste freed fan de moanne.

Wa’t it in kear net skikt, mar wol komme woe – gjin noed! Elke oare moanne is der wer in FreMiBu…

Ynrintiid: healwei fiven oant seis oere, elk mei fansels bliuwe oant slutingstiid fan Wouters.

Dit is in partikulier (lês: net subsidearre; lês: der hoecht gjin ferantwurding ôflein te wurden, lês: jim betelje jim eigen drankjes en bitterballen) ynisjatyf, foaral bedoeld om mei inoar te praten en te drinken en yn ‘e kunde te kommen mei de oare bodders yn de Fryske literatuer.… Lês fierder

Teleks: Grote belangstelling voor signeersessie Hylke Speerstra

logo.ensafh

Zaterdagmiddag was er veel belangstelling bij de boekhandel Burgum voor de signeersessie van het boek ‘Testamint fan de siel’ van Hylke Speerstra.

Het nieuwste werk van Speerstra heeft de titel ‘Testamint fan de siel’ en gaat over twee Friese emigranten in Canada, beiden tachtigers, die elkaar per toeval ontmoeten op een evenement, in gesprek raken en een vriendschap ontwikkelen. Ze schrijven voor elkaar hun levensverhaal op en stuiten daarbij op veel overeenkomsten.

Lês en sjoch fierder by RTV NoordoostLês fierder