Teleks: In nije oerset-app: de Oersetter-app!

logo.ensafh

De Oersetter-app is in handich wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk en kin ek langere teksten oersette. Download ‘m hjir foar iOS en hjir foar Android!

Wolst noch mear taalhelp, gean dan nei Frysker.nl. Frysker.nl is it taalhelp-platfoarm foar it Frysk en biedt profesjonele taalhelp foar it Frysk, lykas betsjuttingen, synonimen, farianten, sprekwurden en noch folle mear.

Lês fierder by Praat mar FryskLês fierder

Teleks: Horeca terroriseert bibliotheek

logo.ensafh

(Ingezonden)

Er is al veel lof gezongen van de bibliotheek in de Blokhuispoort. Onder aandrang van de gemeente verhuisde de bibliotheek van de Beurs naar de vroegere gevangenis. Want de instanties (rijk en gemeente) moesten voor de Blokhuispoort huurders vinden die een financiële exploitatie mogelijk maakten. Voor de wethouder Feitsma (hoe gaat het eigenlijk met hem in zijn nieuwe functie?) ook een mooie gelegenheid om de wijkbibliotheken (Bilgaard en Camminghaburen) de das om te doen. De wijkbewoners sprongen hoog en laag, maar Feitsma zette door. De PvdA is in Leeuwarden de baas en dat moeten de inwoners merken ook.

Behalve de bibliotheek als grote partij vestigde zich horeca in de Blokhuispoort.… Lês fierder

Aginda 10-10-21 o/m 30-10-21: Oer fytse en hurdfytse mei Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper

logo.ensafh

De skriuwers Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper gean mei-inoar yn petear oer fytse en hurdfytse. Geart Tigchelaar fertelt oer syn psychologyske fytsroman ‘Om’, oer haadpersoan Ate dy’t in fytsreis ûndernimt nei de Noardkaap om ôf te weven mei it ferline. Elmar Kuiper fertelt oer syn aventoeren op de fyts as hurdfytser fan LWV De Friesche Leeuw.

Sjoch foar mear ynfo by Boeken fan FryslânLês fierder

Teleks: Premjêre sechde poëzijfideo Dichter fan Fryslân – ‘Lok’

logo.ensafh

No snein giet op Omrop Fryslân TV de sechde fan in seary poëzijfideo’s fan Nyk de Vries as Dichter fan Fryslân yn premjêre. Dizze sechde poëzijfilm is in ferfilming fan it gedicht ‘Lok’, oer de kânseûngelikens yn it ûnderwiis. Yn it projekt mei filmmakker Herman Zeilstra sille sân gedichten fan de Dichter fan Fryslân ferfilme wurde. Geandewei dit jier wurde der meardere poëzijfideo’s útstjoerd fia Omrop Fryslân TV.

Boarne: Dichter fan Fryslân

 … Lês fierder

Teleks: Hoe Amanda Gorman in het Fries is vertaald en bijna niet werd uitgegeven

logo.ensafh

Klein is haar taalgebied, maar ruim bemeten het zelfvertrouwen van de vrouw die de Friese vertaling maakte van The Hill We Climb, het wereldberoemde inauguratiegedicht van Amanda Gorman.

Friduwih Riemersma. Ze woont in de Amsterdamse Jordaan. Niet heel Fries, maar dat mag de inspiratie niet drukken. De voormalige groepsleider in een instelling voor dove kinderen wijdt, sinds zij werd afgekeurd, haar leven aan de Friese literatuur.

Lês fierder by de VolkskrantLês fierder

Teleks: De Sutelaksjes binne wer los: it Fryske boek hûs oan hûs!

logo.ensafh

Keatsferiening De Helfrichs yn Kimswert en streekharmony Concordia yn Balk hienen de primeur. Dêr gienen de earste twa fan in rige fan sân Sutelaksjes yn septimber en oktober fan start. Fiifentweintich kroaden mei Fryske boeken gienen hûs oan hûs by de doarren lâns om it Fryske boek út te suteljen. De opbringst yn beide doarpen lei yn totaal op mear as €3.700,-.

Lês fierder by EBLTEBLTLês fierder