Teleks: Eerste reacties uit Nederland op moordaanslag op schrijver Salman Rushdie, massale steun blijft nog uit

logo.ensafh

Gelukkig gaat het wat beter met Salman Rushdie, dat wil zeggen, hij is weer aanspreekbaar, zo laat zijn literair agent weten. De Engelse schrijver zal blijvend letsel overhouden aan de moordaanslag van afgelopen vrijdag. Rushdie zal waarschijnlijk een oog moeten missen. In Nederland komen de eerste reacties los, maar over het algemeen blijft het opvallend stil. Zijn de meeste Nederlandse schrijvers nog met vakantie? Ook van het Nederlandse Letterenfonds, de CPNB, en van de Koninklijke Boekverkopersbond zagen we nog geen reactie. Op de site van PEN Nederland nog geen verklaring, wel likete PEN Nederland een bericht van de moederorganisatie PEN International die de aanslag veroordeelde.… Lês fierder

Kyk ’s wat ik fon op ’e sôlder (4)

logo.ensafh

Bekind as de bonte hond

Doe’t ik lessen in ’t avenskoft bij Jouke Stap in ‘e “Braadne Kikkert” anwipte deed-y mij ’t ferhaal fan ‘e fytstocht die’t Geale Snijder na Frankryk maakt het.
Geale het met ‘e frachtwagen faak na België en Frankryk weest met fee en poaters en kin alles en idereen, at je him love mâge.
Nou’t-y om syn rûg niet meer werke kin en in ‘e W.A.O. sit, het-y ’n reesfyts anskaft en raist stâd en lând ôf. Overal komme je ‘m teugen met syn tien fersnellings, de kop soafeer foorover dat syn wenkbrauwen hest over de dyk slepe.… Lês fierder

Teleks: Salman Rushdie delstutsen by lêzing yn Amearika

logo.ensafh

Skriuwer Salman Rushdie is ferwûne rekke doe’t er in lêzing hold yn it Amerikaanske stedsje Chautauqua. Rushdie stie op it poadium en waard slein en mei in mes yn ‘e nekke stutsen. Rushdie leit yn it sikehûs. Hoe’t er deroan ta is, is net bekend. In oare sprekker dy’t mei Rushdie op ‘e planken stie, is ek ferwûne rekke.

Lês fierder by It NijsLês fierder

Blog Johan Veenstra: Eupen Stal (11)

logo.ensafh

D’r kieken inienend meensken vanuut Duutslaand, Oostenriek en Engelaand op mien webstee. Et zol me niks verbaozen as dat dagboeklezers binnen die op vekaansie binnen. Ik weens ze een mooie, zunnige vekaansie en alle goeds toe! Kom gezond weer naor huus!
Ik bin vandemiddag bi’j de Kuunder langes naor Berkoop gaon en krek over De Hoeve weerommekommen op ‘e fiets. Deur de waarmte keldert et tal bezukers op ‘e Eupen Stal en… de verkope.

Lês fierder by Johan VeenstraLês fierder

Teleks: Yntroduksjeles Skriuwersfakskoalle

logo.ensafh

Wolst graach mear en bettere ferhalen skriuwe yn it Frysk? Dan bist wolkom by de Skriuwersfakskoalle, in gearwurking fan Ljouwert UNESCO City of Literature, Tresoar en Schrijversvakschool Groningen. Op woansdeitejûn 7 septimber is der in yntroduksjeles foar de kursus Skriuwtechniken by Tresoar yn Ljouwert.

Yn kursus Skriuwtechniken komst yn ’e kunde mei de eigen skriuwstyl, learst om te eksperimintearjen, om te doaren, om it Frysk as skriuwtaal te brûken.

Op de Skriuwersfakskoalle krigest les fan skriuwers en learst fan inoar. Praatst oer de tekst, it skriuwen, en learst inoar op goeie wize kommentaar te jaan. Bist part fan de kultuer fan de skoalle.… Lês fierder

Teleks: Optreden Syds Wiersma op ynternasjonaal poëzyfestival Slovenië

logo.ensafh

Dichter Syds Wiersma út Ljouwert sil ein augustus optrede op in
ynternasjonaal poëzyfestival yn Slovenië. De oanwêzige dichters drage
fan 22 oant 27 augustus op ferskate plakken foar. It festivalhert is yn
it histoaryske stedsje Ptuj yn Noardeast-Slovenië. Ptuj hat in
wynboutradysje dy’t weromgiet oant de Romeinske tiid. It festival tanket
syn namme dêroan: ‘Days of Poetry and Wine’.

It Sloveenske poëzyfestival wurdt foar de 26ste kear holden, dizze kear
mei tweintich dichters út tsien lannen. Wiersma treedt fjouwer kear op.
Yn Selce, Murska Sobota en Ptuj (dêr twa kear: yn de tunnel ûnder it
kastiel en op it haadpoadium op de stedsmerk).… Lês fierder