Teleks: 100 jier Tiny Mulder: Wer triennen

logo.ensafh

Dit jier is it 100 jier lyn dat Tiny Mulder (1921-2010) berne waard. Tresoar jout de kommende tiid omtinken oan it hûndertste bertejier fan de skriuwster, yn de foarm fan in dossier op literatuerwebside Sirkwy. Hjoed in bydrage fan Geart de Vries, de biograaf fan Tiny Mulder, dy’t op 4 maaie 2018 in taspraak hold doe’t der it buordsje ‘Tiny Mulder-plein’ yn Beetstersweach ûntbleate waard.

Lês fierder by SirkwyLês fierder

Teleks: Nij filmke fan Streekdichter Geart Tigchelaar ‘skiednis meitsje’

logo.ensafh

Geart Tigchelaar is Streekdichter fan Noardeast-Fryslân 2021-2023 en makket foar RIXT by elk fers in filmke.
It fers ‘skiednis meitsje’ (‘geschiedenis maken’) is syn fjirde fers dat skreaun is yn opdracht fan it 4 maaiekomitee Ljussens en ferwiist nei de stokken dy’t by de hûzen yn Moarre en Ljussens steane dêr’t yn ‘e Twadde Wrâldoarloch ûnderdûkers sitten hawwe.

Sjoch fierder by RIXTLês fierder

Teleks: Syds Wiersma skriuwt gedicht foar Smokkelbern 75+1 jier letter

logo.ensafh

Tsientallen Joadske bern dy’t yn de Twadde Wrâldoarloch yn Fryslân ûnderdûkt wienen, binne dizze snein yn in telefyzjeútstjoering fan Omrop Fryslân (online) byinoar brocht yn it ramt fan 75+1 jier frijheid.

Sjoch it folsleine programma fan Omrop Fryslân werom, of harkje hjirûnder nei Syds Wiersma syn gedicht, foardroegen troch de 9-jierrige Fedde út Kollumersweach.

Boarne: RIXTLês fierder

Teleks: Radio Moanneljocht fan Tryater te belústerjen by Omrop Fryslân

logo.ensafh

Tsien skriuwers lieten harren ynspirearje troch it tema fan de Tryater-foarstelling Nacht

It lêste jier binne we in soad thús en sliepe we minder.
Soms fielt it oft we yn in einleaze nacht belâne binne.

Tryater en Omrop Fryslân wurkje gear yn Radio Moanneljocht. Yn it ramt fan Tryater Rûnom – programma om foarstellingen hinne – drage skriuwers eigen wurk foar dat fan 3 oant en mei 12 maaie alle nachten nei it nijs fan 24.00 oere te belústerjen is op Omrop Fryslân Radio. Yn tsien koarte ôfleveringen litte de skriuwers harren eigen skreaune teksten hearre om ús yn it moanneljocht te setten.… Lês fierder

Teleks: Skriuwersarke 2021

logo.ensafh

Skriuwersarke 2021

Fanwege de koroana is it dit jier likemin as yn 2020 mooglik de Skriuwersarke op de wenstige manier te iepenjen mei in lytse seremoanje op De Feanhoop. De skriuwers fan dit seizoen stelle har hjirûnder yn it koart foar. NB: Yn de wike fan 24 oant 31 july is de arke it ‘skriuwplak’ fan it dichterskollektyf RIXT.

Lês en sjoch fierder by Stifting FLMDLês fierder