Alfred H. Stucki

Ik wit my skyt

logo.ensafh

(foar Mem, 2-6-2007)

ik wit my skyt
twa juny
Mem jierdei
dea
ferkrommele yn Goutum
ik wit my skyt

ik wit my skyt
de skeane koppen dy tinke
dat se mear binne as in oar
binne de skythúzen
dêr’t ik op skyt
ik wit my skyt

ik wit my skyt
twa juny
de sinne fûgels beammen stiennen
en sûnder skyt
gjin beammen fûgels
ik wit my skyt… Lês fierder