Durk van der Veen

Non Event 5

logo.ensafh

Doe’t ik it gebou ynrûn der’t de training jûn wurde soe wist ik absolút net wat my te wachtsjen stie. Myn konsulint fan Werwurk tocht dat it wol goed foar my wêze soe en folgje dizze training. Neffens har helle ik net it bêste út mysels. Der siet folle mear yn my, mar dat kaam der net út neffens har en dêrom moast ik de training folgje.

Go for your best!

Ik wie hielendal mei de trein nei Amsterdam Sloterdijk riden en dêrnei mei bus 82 nei halte Westpoort. Dêrnei moast ik noch in ein rinne en doe stie ik foar it gebou dêr’t de training yn jûn wurde soe.… Lês fierder