Geart Tigchelaar

Foto’s Grutte Gedichtejûn ensafh yn Dokkum

logo.ensafh

Op 04-02-2022 waard de Grutte Gedichtejûn fan ensafh hâlden, diskear yn in seal fan de Iisherberch te Dokkum.

De foto’s binne makke troch Geart Tigchelaar

 

Inne Bilker

Gerrit de Vries

Willem Tjebbe Oostenbrink

Jan H. Woudstra

Syds Wiersma

Cornelis van der Wal

Muzyk fan Onno & Henderikus

Hindirk Hannema

Hindirk Hannema

Janneke Spoelstra

Erik de Boer

Eelke Veltman… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Lêze yn koroanatiden

logo.ensafh

Ear’t alle ellinde begûn mei de koroanakrisis wie der lichte opskuor yn it literêre wrâldsje fanwegen it boekewike-essee fan Özcan Akyol, mei de titel Generaal zonder leger, dy’t de boel ris opskodzje woe. Hy fynt dat skriuwers te folle oer harren eigen soares skriuwe, wat oars net is as dat hja lije ûnder in gluten-yntolerânsje. Skriuwers fan no hawwe net echt wat belibbe, hawwe gjin bagaazje om sa te kommen ta wurken dy’t fierder rikke as harren bewijrikke bubbel. ‘In hemelsnaam, laat desnoods een oorlog uitbreken, geef ons armoede en ontberingen. De literatuur zal er flink bij gedijen. Eens kijken of een schrijvertje begint te zeiken over zijn glutenintolerantie als hij in loopgraven een polemisch pamflet moet tikken tegen een misdadig regime.… Lês fierder