Inge Heslinga

Wêr binne de lêzers?

logo.ensafh

Leit de Fryske literatuer oan de beäzemingsapparatuer? Is it net beskamjend dat Frysktalige literatuer net útjûn wurde kin sûnder finansjele ynjeksjes fan de provinsjale oerheid? Wêrom lêze wy eins Fryske literatuer, as wy faak bettere Nederlânske of Ingelske literatuer lêze kinne? En is it noch wol ‘cool’ om Frysk te lêzen? Op woansdei 10 oktober organisearre Stichting Litteraire Activiteiten Leeuwarden (SLAL), tegearre mei de útjouwerijen Bornmeer en Friese Pers Boekerij, yn debatsintrum De Bres yn Ljouwert it sympoasium ‘Wêr binne de lêzers?’.

Under lieding fan SLAL- en Omropmeiwurker Geart de Vries waard diskusjearre oer de problematyk fan de weromrinnende lêzersoantallen yn ’e Fryske literatuer en waard besocht in antwurd te finen op de fraach hoe’t sa’n ûntjouwing tsjinhâlden wurde kin.… Lês fierder

Inge Heslinga

Veilig op reis met Oosting

logo.ensafh

San Salvador, Parijs, de sacrale Chief Mountain en het Vaticaan. In de debuutbundel Rauwe fisken op wynfear wolkens van Simon Oosting (1959) figureren wereldberoemde landschappen, samen met Friese weilanden en de Waddenzee, in gedichten over verlangen en vergankelijkheid. Eén van die gedichten is het in 2004 met een Rely Jorritsmapriis bekroonde ‘Yn ’t foarbygean’.

De gedichten in Rauwe fisken op wynfear wolkens zijn verdeeld over vier hoofdstukken, die de titels ‘Winterskoft’, ‘Seeën bylâns’, ‘Fierder’ en ‘Skilderstikken’ hebben meegekregen. Zoals de hoofdstuktitels al doen vermoeden, hebben de gedichten thema’s als de wisseling van seizoenen in relatie tot het menselijk leven en thema’s als de zee en de kracht van de natuur.… Lês fierder

Inge Heslinga

De stad in de hoofdrol

logo.ensafh

Sinds jaar en dag vervullen steden een belangrijke rol in de literatuur. De mens is altijd al gefascineerd geweest door deze centra van politieke, militaire, economische en religieuze macht. In de stad komen heden en verleden samen door een combinatie van bouwkunst en de individuele geschiedenissen van de stedelingen. Het dynamische karakter van een stad dat daardoor ontstaat, vormt een grote bron van inspiratie voor auteurs. Hoewel Friesland van oudsher de provincie van de elf steden is, domineert in de Friese poëzie nog al te vaak het weidse landschap in de vorm van graslanden en watervlakten. Het is daarom interessant om te zien hoe de Friese dichter Arjan Hut (1976) het stedelijk landschap vorm geeft in de gedichten van zijn nieuwe meertalige bundel 0506.… Lês fierder

Inge Heslinga

Analyses van een kleine wereld

logo.ensafh
Over Bang voor de bal van Tsead Bruinja

“Bij het gedicht ‘na zijn dancing days was er de vrouw met de spons’ is het handig om te weten dat een klophengst een hengst is die met gebruik van twee mokers is gecastreerd”. Deze zin komt uit de aantekeningen die achterin de nieuwe bundel van Tsead Bruinja zijn opgenomen. Deze uitleg is typerend voor de dichter die zijn eigen wereld op poëticale wijze probeert in kaart te brengen en die toegankelijk wil maken voor zijn lezers. Geen moeilijke woorden, eenvoudige zinnen en een alledaagse thematiek. Maar wel met een flinke saus van wereldleed, verbazing, tederheid en een vleugje muziek.… Lês fierder

Inge Heslinga

Lopen van gedicht naar gedicht

logo.ensafh

Van het Leeuwarder Centraal Station via de Tweebaksmarkt naar het Hoeksterend en vervolgens kriskras door het centrum om uiteindelijk via de Zuidersingel weer bij het station uit te komen. In de onlangs verschenen bundel Poëtisch Leeuwarden: een wandeling in gedichten is een stadswandeling uitgestippeld, die de lezer meeneemt op een poëtische ontdekkingsreis langs bijzondere gebouwen, kunstwerken en straten in de Friese hoofdstad.
 

In de dichtbundelreeks Poëtisch Groningen, Poëtisch Amsterdam, Poëtisch Utrecht en Poëtisch Rotterdam is er nu ook een Leeuwarder editie. Arjan Hut, in zijn hoedanigheid als stadsdichter, heeft voor dit project bekende en minder bekende Friese dichters gevraagd om een gedicht te maken over een voor hun speciale plek, in of nabij het centrum van Leeuwarden.… Lês fierder