Zhang Ji, Piter Boersma

fersuchting om in hierspjelde

logo.ensafh

de spjelde wie fergrize wer foar it ljocht kommen
út ’e djippe modder wei doe’t se in put rommen
âldmoadrich is it kronkeljende fenikspear
nee as hollefersiering wol gjinien him mear

famkes seagen om bar fan wa soe er west ha
woenen him wer glimme litte dat se poetsten ta
hy rûkte net mear nei lekker guod foar it hier
de ynskripsje fermelde gjin moanne of jier

rêden mar yn in doaske stoppen se him wei
ferlern en net brûkt krekt sa’t er yn ’e grûn lei

Oersetting/bewurking: Piter Boersma

(De oersetting/bewurking berêst net op it Sineeske orizjineel, mar is makke op basis fan de frije oersetting fan W.L.Lês fierder