Truus de Vries

Genôch fan tefolle

logo.ensafh
Filosoof libbet wike yn tonne om te fjochtsjen tsjin ferslavingen maatskippij

Febr. 2007: Hoekstra yn ‘e tonne dêr’t er begjin april in wike yn wenje sil.
Foto: Boekhannel Van der Velde

Dr. E. Hoekstra, filosoof en taalkundige, fjochtet tsjin ‘e konsumpsjemaatskippij. Hy hat in sobere libbensstyl en sil begjin april in wike yn in tonne wenje om sjen te litten dat je mar in bytsje nedich hawwe om lokkich wêze te kinnen.

Hawwe jo wolris genôch fan al dy lúkse? Fan it altyd-mar-mear-wollen? Eric Hoekstra (46) wol; hy wennet fan 30 maart oant 7 april yn Ljouwert yn in tonne fan rom twa by twa meter om sjen te litten dat in minske lokkich wêze kin mei mar in bytsje.… Lês fierder

Truus de Vries

Genôch fan tefolle

logo.ensafh
Filosoof libbet wike yn tonne om te fjochtsjen tsjin ferslavingen maatskippij

Febr. 2007: Hoekstra yn ‘e tonne dêr’t er begjin april in wike yn wenje sil.
Foto: Boekhannel Van der Velde

Dr. E. Hoekstra, filosoof en taalkundige, fjochtet tsjin ‘e konsumpsjemaatskippij. Hy hat in sobere libbensstyl en sil begjin april in wike yn in tonne wenje om sjen te litten dat je mar in bytsje nedich hawwe om lokkich wêze te kinnen.

Hawwe jo wolris genôch fan al dy lúkse? Fan it altyd-mar-mear-wollen? Eric Hoekstra (46) wol; hy wennet fan 30 maart oant 7 april yn Ljouwert yn in tonne fan rom twa by twa meter om sjen te litten dat in minske lokkich wêze kin mei mar in bytsje.… Lês fierder